Hvem kan bruge huset?

Aktivitets- og samværshuset i Nygård er et samlingssted for voksne borgere i Helsingør Kommune. Huset fungere som et åbent værested uden visitation.

 

For yderligere oplysninger kontakt os på tlf.: 25 51 23 30/49 28 11 17 eller på email: kontakt.nygaard@helsingor.dk