Husets Nyheder

Vi udgiver her de nyheder der gælder for brugere, personale, kommende brugere samt interesserede.

Frivillighedsmøde

Et opråb til os alle om mødet den 22/02, Frivillighedsmødet. På seneste beboer møde blev vi af m..... opfordret til at byde ind på opgaver vi kan løse som frivillige. En foreløbig opgave kunne være , at vaske husets bil som m..... benytter, men ikke har overskud til, at soignere. 

Om Værtskabet

Forestil dig en verden, hvor mennesker føler sig velkomne og ventede.
En verden hvor børn, venner, fremmede, gæster, kunder og medarbejdere tør, at møde hinanden rigtigt.

En verden hvor vores møder præges af respekt, værdighed og omtanke.
En verden hvor vi først ser efter vore ligheder for derefter at møde vores forskelligheder med en åbent, inkluderende og velkommende holdning.

Vi mener at det er grundlæggende, for en varig og ægte fremgang for os som mennesker, for vores virksomheder og vores steder.

/tekst fra værtskabets folder

http://www.vaertskabet.dk

Ny medarbejder

Vi får en ny medarbejder den 1/3.

Vedkommende, der er blevet udvalgt med hjælp fra to af vores brugere, skal erstatte vores nuværende personaler som den ene part af det par, der hidtil har været påsat madlavningen på de enkelte hverdage. Så den fremtidige madlavning vil fortsætte som før,  med den ændring at x overtager personalerne fra madgruppens rolle. Den daglige madlavning vil blive afviklet af en bruger samt x.

Vi kommer sikkert til at høre mere til x efter den 1/3. Den 1/3 er lig med den 1. torsdag i marts måned og mon ikke der vil være rig lejlighed på bruger mødet samme dag til at få sin nysgerrighed stillet.

En begrundelse for ansættelse af en medarbejder udelukkende med ansvar for køkkenet er at der ønskes mere tid fra personalets side til at varetage deres primære opgave på Nygaard hvilket vi med sikkerhed kommer til at opleve Velkommen til X.

Bagning

Bagning som vi kender det er som vi ved ikke programsat længere but no reason to despair , for vi har fået tilgang af nyt blod.

Bagningen vil derfor fortsat foregå på fredage i lige uger og som noget nyt på torsdage i ulige uger.

Så vores fortsatte tilgang til en gang billig fika (5 kr / kage og 4 kr / kaffe) er på sporet igen.

Vi sender selvfølgelig en tak til søens folk ligeså og ikke mindst til bage personale og bage frivillige på Huset i Nygård.

Petition

Som i sikkert er opmærksomme på ved dette tidspunkt er bus 342 blevet omdirigeret og er ikke længere et tilgængeligt transportmiddel når vi betragter Huset i Nygaard
som vores destination.
Denne ændring har bevirket at de fleste af os har fået studeret køreplanerne i forsøget på at finde et alternativ til bus 342.

Der eksisterer alternativer, men benytter vi dem behøver vi kun en badehætte og en tur i Øresund for at den daglige triathlon gennemføres på vores rute til Nygaard.

For os på Nygaard der pendler hver dag er det en udfordring, men vi har i xy en kompetent logistiker, som har fundet alternativerne men selv han kan ikke forbedre
en i forvejen bestemt rutebeskrivelse. At vi som brugere skal tilpasse os er bare en af dagligdagens udfordringer som skal overkommes, men at invitere gæster og derfor
beskrive ruten hertil med offentligt transportmiddel, er sgu som at gentage de molbohistorier som vi i folkeskolen lærte at læse ud fra.


Af denne årsag er der her på Nygaard taget et initiativ der går ud  på at vi laver en underskriftsindsamling til fordel for en omdirigering af den nuværende rute som bus
342 kører af og tilbage til den oprindelige rute. I denne petition vil vi få så mange til at skrive under og sende den til rette vedkommende i Helsingør kommune.