Mandegruppe

Socialt samvær og aktiviteter

Mandegruppen mødes en gang om ugen for socialt samvær og fælles aktiviteter. Det er brugere af gruppen der bestemmer indhold, form og aktiviteter.